Cài Đặt Xampp Trên Windows - Welcome to Xampp- DashBoard

Cài Đặt Xampp Trên Windows

Xampp là chương trình tạo máy chủ Web (Web Server) cục bộ (LocalHost). Các bước cài đặt Xampp trên Windows khá đơn giản, nó được tích hợp sẵn các phần mềm cần thiết để một web server có thể hoạt động như: Apache, PHP, MySQL, FTP Server, Mail Server và các công cụ quản trị khác như: phpMyAdmin…

Không như Appserv, Xampp có chương trình quản lý khá tiện lợi, cho phép chủ động bật tắt hoặc khởi động lại các dịch vụ máy chủ bất kỳ lúc nào.

Continue reading “Cài Đặt Xampp Trên Windows”